ROMÁNIAI MAGYAR
DEMOKRATA SZÖVETSÉG
HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZET

A MIKÓ IMRE JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT HÁROMSZÉKI SZERVEZETÉNEK FEBRUÁR 22-I HÍRLEVELE

2016-02-23

Hiányos román tudása miatt aláztak meg egy Székelyföldi kislányt a kolozsvári gyermekkórházban

 

Jelen hírlevelünkben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy egy tizenhét éves kislányt hiányos román tudása miatt aláztak meg a kolozsvári gyermek kórházban.

 

A kislány Kolozsváron ODFIE XIX. Versmondó- és népdaléneklő versenyen vett részt. A verseny után elütötte egy autóbusz, a jármű átment a lány lábfején, eltörve a lábujjait. A balesetet követően a lányt elvitték a kolozsvári gyermekkórház sürgősségi részlegére.

 

A lányal és a lány szüleivel, - akik nem sokkal a baleset után érkeztek Kolozsvárra-, többször is embertelenül bánt mind a kórházi személyzet, mind a kezelőorvos. Ioan Dobrescu sebész azt tette szóvá, hogy a lány, annak ellenére, hogy Romániában él, nem beszéli az ország nyelvét. A nővér másnap pedig azt kérdezte tőle, hogy hová töltse a teát, ha a lány nem hozott magával bögrét.

 

A történések jól tükrözik a romániai kórházakban uralkodó állapotokat, de azt is, hogy a nyelvi jogok gyakorlása milyen falakba ütközik. Romániában a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van anyanyelvüket használni az egészésgügyben, a magyar kislányt mégis megalázták hiányos román nyelvtudása miatt, olyan körülmények között, hogy egy autóbalesetből kifolyólag, törött lábujjakkal került kórházba. A személyzet és az orvos pedig, ahelyett hogy az ellátására figyelt volna, megalázta és kellemetlen helyzetbe hozta őt és szüleit, megtagadva tőlük nyelvi jogaik gyakorlását.

 

Kettős mérce: elutasították a Székelyföldi Turisztikai Egyesület bejegyzését

 

Hírlevelünkben arra is kitérünk, hogy a román hatóságok kettős mércét alkalmaztak, lehetővé tették a Bukovinát népszerűsítő turisztikai egyesület bejegyzését, ugyanakkor nem tették lehetővé egy, a székelyföldi régió turisztikai népszerűsítését ellátó egyesületet.

 

A Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség 2015-ben jött létre, amely a turisztikai szolgáltatások hatékonyságának növelését, Székelyföld egységes turisztikai desztinációként való megjelenítését, a székelyföldi turizmus fejlesztését, annak egységes módon végzett promoválását, a társult szakmai és gazdasági szereplők versenyképességének fejlesztését tűzte ki céljául.

A szövetség alapítói 14 szervezet, a legnagyobb turisztikai szervezetek a régióból, amelyek évek óta sikeresen és felelősséggel látják el feladatukat. Az alapító szervezetek területileg lefedik Hargita, Kovászna és Maros megyéket, de nemcsak, hiszen Erdély más területén is fejtenek ki tevékenységet. Céljuk a hatékonyabb turisztikai terékek létrehozása egy egységes idegenforgalmi identitás kialakítása, egy erős regionális turisztikai brand, ismert és fenntartható márkanév mentén.

 

Az egyesületet a Hargita megyei törvényszéken szerették volna hivatalosan is bejegyeztetni az egyesületek képviselői, ezt azonban elutasították, arra hivatkozva, hogy Székelyföld nem létezik. Ezt megfellebezték az alapítók.

 

A Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség tagjai fellebbezésükhöz számos olyan dokumentumot is csatoltak, amelyek bizonyítják, hogy számos más, romániai történelmi régió nevét szabadon használhatják az ezeket népszerűsítő, hasonló céllal alakult egyesületek, szervezetek (pl. Bukovina, Olténia, Mócföld stb.).

A Hargita megyei törvényszék tavaly a bejegyezési kérés iktatása nyomán nem a szövetség tevékenységét, hanem az alapszabályban szereplő Székelyföld kifejezést kifogásolta, egyúttal kérte ennek megváltoztatását, hiszen szerintük Székelyföld szó alkotmányellenes. Ezért a kezdeményezők a kifejezést Székelyföld turisztikai úticélra változtatták, de kérésüket így sem fogadta el a törvényszék, amelynek indoklása szerint a hatályos törvények értelmében ilyen területi szervezeti egység nincs, közigazgatási szempontból Romániát községek, városok és megyék alkotják.

A döntés azért is érthetetlen, mert az országban több hasonló célkitűzés mentén létrejött szervezet létezik. Például a Bukovina Turisztikai Egyesület, amely a Bucovinaturism.ro nevű honlapján közölt leírás szerint 2001-ben jött létre a Suceava megyei kereskedelmi kamara és a turisztikai minisztérium támogatásával – azzal a céllal, hogy a régió turisztikai irodáinak összefogásával fellendítsék Bukovina idegenforgalmát.

 

A hírlevél angol nyelvű változata itt olvasható:hirlevel22plakat plakat plakat plakat